Πρόγραμμα γηπέδων

Κυριακή 19-11-2017

 
 
Γήπεδο 1Γήπεδο 2Γήπεδο 3Γήπεδο 4Γήπεδο 5
13:30
13:45 13:30-15:00Κράτηση! 13:30-15:00Κράτηση! 13:30-15:00Κράτηση! 13:30-15:00Μή διαθέσιμο
Ακαταλληλότητα Χώρου
13:30-15:00Κράτηση!
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15 15:00-16:30Κράτηση! 15:00-16:30Κράτηση! 15:00-16:30Κράτηση! 15:00-16:30Μή διαθέσιμο
Ακαταλληλότητα Χώρου
15:00-16:30Κράτηση!
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45 16:30-18:00Κράτηση! 16:30-18:00Κράτηση! 16:30-18:00Κράτηση! 16:30-18:00Μή διαθέσιμο
Ακαταλληλότητα Χώρου
16:30-18:00Κράτηση!
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15 18:00-19:30Κράτηση! 18:00-19:30Κράτηση! 18:00-19:30Κράτηση! 18:00-19:30Μή διαθέσιμο
Ακαταλληλότητα Χώρου
18:00-19:30Κράτηση!
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45 19:30-21:00Κράτηση! 19:30-21:00Κράτηση! 19:30-21:00Κράτηση! 19:30-21:00Μή διαθέσιμο
Ακαταλληλότητα Χώρου
19:30-21:00Κράτηση!
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00