Πρόγραμμα γηπέδων

Κυριακή 23-7-2017

 
 
Γήπεδο 1Γήπεδο 2Γήπεδο 3Γήπεδο 4Γήπεδο 5
13:30
13:45 10:00-21:00Μή διαθέσιμο
Κατούφας
10:00-21:00Μή διαθέσιμο
Κατούφας
10:00-21:00Μή διαθέσιμο
Κατούφας
10:00-21:00Μή διαθέσιμο
Κατούφας
10:00-21:00Μή διαθέσιμο
Κατούφας
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00