Πρόγραμμα γηπέδων

Σάββατο 25-2-2017

 
 
Γήπεδο 1Γήπεδο 2Γήπεδο 3Γήπεδο 4Γήπεδο 5
13:30
13:45 13:30-15:00Κράτηση! 13:30-15:00Κράτηση! 13:30-15:00Κράτηση! 13:30-15:00Κράτηση! 13:30-15:00Κράτηση!
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15 15:00-16:30Κρατημένο από:
Papadakis Grigoris
15:00-16:30Κρατημένο από:
Samartzis Kyriakos
15:00-16:30Κρατημένο από:
Tzolaki Hara
15:00-16:30Κρατημένο από:
Psaraki Georgia
15:00-16:30Κράτηση!
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45 16:30-18:00Κρατημένο από:
SAMBRIS PETROS
16:30-18:00Κράτηση! 16:30-18:00Κρατημένο από:
Patsoumadaki Xristina
16:30-18:00Κράτηση! 16:30-18:00Κράτηση!
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15 18:00-19:30Κράτηση! 18:00-19:30Κράτηση! 18:00-19:30Κράτηση! 18:00-19:30Κράτηση! 18:00-19:30Κράτηση!
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45 19:30-21:00Κράτηση! 19:30-21:00Κράτηση! 19:30-21:00Κράτηση! 19:30-21:00Κράτηση! 19:30-21:00Κράτηση!
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00